Keşke......

 Keşke Züleyhâ'nın Yusuf'u olsaydım; fânîden BÂKÎ' nin sonsuz ummanına dalsaydım. Mecnûn olsaydım; Leylâ' yı vesile kılıp MEVLÂ' yı bulsaydım. Hallac' ı Mansûr olup Ene'l-HAKKI haykırsaydım. Herşeyden önemlisi O'na layık bir kul olsaydım

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !